fb

Podsumowanie I Konferencji PSSiT

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż dnia 3 czerwca odbyła się w Bydgoszczy I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, pod tytułem „Socjoterapia – z perspektywy teorii i praktyki”.

Konferencja miała ogólnopolski zasięg, wśród  uczestników gościliśmy osoby z m.in. Łodzi Szczecina, Lublina, Gdyni, Gdańska, Poznania, Chojnic, Torunia i Krakowa. Mieliśmy również zaszczyt gościć prelegentów z różnych stron kraju – z Krakowa, Wrocławia, Poznania oraz Bydgoszczy.

Konferencję otworzyła prezes Stowarzyszenia Aleksandra Froelich-Deja, witając gości i przybliżając w paru słowach ideę powstania Stowarzyszenia.

Sesja I rozpoczęła się wykładem dr Emilii Soroko, która przedstawiała perspektywę badań w obszarze socjoterapii, zadając ważne pytanie: „czy badania są w socjoterapii potrzebne?”. Następnie pan Kazimierz Ździebło mówił o procesie grupowym w kontekście porównania dwóch równolegle prowadzonych grup socjoterapeutycznych. Temat kontynuowały panie Magdalena Marzec oraz Anna Kaczmarska-Pająk, przedstawiając opis grupy młodzieżowej. Publiczność wyrażała duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami, pojawiało się wiele pytań ze strony uczestników.

W Sesji II mieliśmy przyjemność wysłuchać pana Macieja Wilka, który mówił o istotnej roli diagnozy w procesie socjoterapii; wzbudziło to ożywioną dyskusję.

Po przerwie, która była nie tylko okazją do posilenia się, lecz również do wymiany poglądów i kontynuacji ciekawych dyskusji, sesję III rozpoczął pan Piotr Miszewski, opisując dylematy związane z pracą z młodzieżą nadużywającą substancji psychoaktywnych w kontekście rozwojowym. Dr Ewa Wojtynkiewicz wprowadziła nas w świat diagnozy, przedstawiając perspektywy diagnostyki dzieci i młodzieży, odnosząc się równocześnie do tez poruszanych w poprzednich wystąpieniach. Sesję zamykała pani Aleksandra Janiszewska, przedstawiając pracę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Fundacji Praesterno oraz przytaczając wyniki badań prowadzonych przez ośrodek, co wspaniale korespondowało z pierwszym postawionym na Konferencji pytaniem.

Konferencję kończył pan Janusz Kitrasiewicz, który w Sesji IV opowiadał o początkach socjoterapii w Polsce. Pan Janusz podkreślał wagę osadzenia teoretycznego socjoterapeutów.

Jeszcze raz ogromnie dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszą konferencją! Dziękujemy organizatorom, w szczególności wolontariuszom zaangażowanym w pomoc przy rejestracji oraz członkom Komitetu Organizacyjnego za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie tego, jakże ważnego, dla naszego środowiska wydarzenia.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów

Galeria