fb

Z socjoterapią na ty... w Gdańsku

2019-10-08

WZLOTY i UPADKI czyli PRAKTYKOWANIE ŻYCIA w ADOLESCENCJI

Proponowany nieodpłatny półtoragodzinny warsztat kierowany jest do: socjoterapeutów, terapeutów, psychologów, pedagogów, studentów zainteresowanych pracą z młodzieżą, osób poszukujących inspiracji do działań w obszarze szeroko pojętej pomocy psychologicznej.

Wprowadzeniem do aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach będzie krótka prezentacja odnosząca się do specyfiki diagnozy w okresie adolescencji. Dyskusja podsumowująca korzyści płynące z zaproponowanych przykładów aktywnych form pracy dramowej w Socjoterapii, pozwoli również na odniesienie się do ich znaczenia dla diagnozy różnicowej oraz do wartości płynących z oddziaływań grupowych.

Posługując się metodą Dramy w pracy socjoterapeutycznej, niejednokrotnie staniemy się dla podopiecznych obiektem przeniesienia oraz kontenerem pomieszczającym złożone przeżycia emocjonalne jednostki. Wyczulenie młodych ludzi i dzieci na autentyczność, ich kruchość wobec frustracji, częsty chaos emocjonalny oraz bezradność powodują, iż aby w pełni mogli korzystać ze swoich umiejętności i rozwijać je, mogą potrzebować „bycia pomieszczonym” przez dobry wspierający obiekt jakim może być prowadzący zajęcia oraz grupa (za B.Way’em).

Czas 8 października 2019 r w godzinach 19:00 – 20:30

Miejsce: Gdański Ośrodek Psychodynamiczny, ul. Rajska 12b m.3, Gdańsk

Osoba prowadząca zajęcia: mgr Marzena Pycka - psychoterapeuta psychodynamiczny, trener dramy, superwizor szkoleniowy KCP.

Udział w warsztacie jest nieodpłatny.